top of page

TIETOSUOJA JA
REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

 

REKISTERINPITÄJÄ

Hämeen Mainostuote Oy (0935484-1)
Postiosoite: Vanajantie 7, 13110 Hämeenlinna

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Yrityksen/henkilön nimi: Hämeen Mainostuote Oy / Jere Putkisaari
Postiosoite: Vanajantie 7, 13110 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 0400 480 966
Sähköposti: info@hameenmainostuote.fi  

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jere Putkisaari
Vääpelintie 19, 13500 Hämeenlinna
Puhelinnumero: 0400 480 966
Sähköposti: info@hameenmainostuote.fi  

 

 

REKISTERÖIDYT

Hämeen Mainostuote Oy:n rekisterissä talletetaan tuotteita ja palveluja ostaneiden yritysasiakkaiden tietoja ja potentiaalisia yritysasiakkaita.

 

 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

 

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilön yhteystietoja käsitellään asiakassuhteen ja laskutuksen perusteella
Henkilön yhteystietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

asiakassuhteen hoitaminen
asiakastiedotus
yrityksen palveluista kertominen
 

 

REKISTERIIN TALLENNETTAVAT HENKILÖTIEDOT

 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

yhteystiedot
yrityksen nimi
yhteyshenkilön nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero
 

Asiakastiedot

tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@hameenmainostuote.fi  

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

palvelutilanteessa ja ostotapahtuman yhteydessä
asiakassuhteen syntyessä
markkinointitapahtuman yhteydessä
asiakkaalta itseltään verkon kautta uutiskirjeen tilauksesta
asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta
asiakkaalta itseltään sähköpostitse ja / tai puhelimitse
 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Hämeen Mainostuote Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että sopimuksissamme palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Google Inc., Facebook / WhatsApp / Instagram, Microsoft Corp/LinkedIn
 

KÄSITTELYN KESTO

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuus tai yhteistyö on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Asiakkaan yhteystietoja käsittelevät Hämeen Mainostuote Oy:n työntekijät ja kirjanpitäjä. Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

EVÄSTEET

Käytämme Hämeen Mainostuote Oy:n verkkosivuilla evästeitä (cookies) sivuston käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle tallennettava tekstitiedosto. Evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivuston toiminnallisuutta. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksista. Huomaathan kuitenkin, että silloin verkkosivusto ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

bottom of page